Bestuur

 

 

Ewald Demeyere - Voorzitter

De voorzitter is belast met:

  1. het leiden van alle vergaderingen;
  2. het coördineren van het bestuursbeleid en in het algemeen het initiëren van en zorgen voor een goed verloop van de, in het belang van de vereniging, noodzakelijke werkzaamheden.

Mr. Claudine De Clercq - Secretaris

De secretaris is belast met:

  1. het notuleren van alle vergaderingen;
  2. het verschijnen van publicaties en periodieken.

Dominique Van den Berghe - Penningmeester

De penningmeester is belast met:

  1. de administratie en correspondentie en de ledenadministratie;
  2. de voorbereiding en het beleggen van alle vergaderingen;
  3. het beheer, de invordering en uitbetaling van de gelden van de stichting of vereniging en de boekhouding daarvan;

 

Gezamenlijk vormen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging.

Het dagelijks bestuur kan naast de algemene vergaderingen en/of ledenvergaderingen tussendoor als dagelijks bestuur overleg voeren. Dit betreft dan vaak overleggen die te maken hebben met de uitvoering van besluiten van het totale bestuur.

 

Overige Bestuursleden

 

Naast deze basisfuncties binnen een bestuur, is er ook nog de functie van overig bestuurslid. De overige bestuursleden nemen deel aan alle bestuursvergaderingen . Zij hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming van het bestuur.

 

 

Angélique Geiregat

Régine Rouseu

 

 

De algemene vergadering wordt eenmaal per jaar gehouden en alle leden worden erop uitgenodigd. Ook niet-leden &/of kandidaat leden zijn welkom.